enquiries@blascaernarfon.co.uk HomeNormal Mail: enquiries@blascaernarfon.co.uk?subject=Email from Blas Website

Annwyl ffrindiau, wedi 4 blynedd lwyddiannus, hoffem roi gwybod i chi fod Blas (ar ei wedd presennol) wedi cau ei ddrysau. Mi rydym wedi mwynhau ein hunain hefo chi ers 2013, ac eisiau diolch i bob un ohonoch am ddangos cefnogaeth mor ddi-flino! Edrychwn ymlaen i rannu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol hefo chi yn fuan!
Unrhyw un sydd a taleb. Danfonwch ebost i ni enquiries@blascaernarfon.co.uk

Dear friends, following 4 very successful years of trading and entertaining, we would like to take this opportunity to inform you that Blas (in its current form) has closed it's doors for the time being. We have had so much fun with you all since 2013, and want to thank each and every one of you for your fantastic support and encouragement! We look forward to sharing our plans for the future with you soon!
Anyone with a gift voucher please send us an email to enquiries@blascaernarfon.co.uk

Love, Blas